Menu

Blog posts : "General"

Bac si Khanh Linh

BS.Khánh Linh là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Tiêu hóa tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học bacsilinh Y Hà Nội, bác sĩ Linh từng làm tại nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau trên toàn quốc. Hiện nay, bác sĩ Khánh Linh đang cộng tác cùng…

Read more

1 blog post

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.